Comedians

Een multicultureel collectief van Turkse, Marokkaanse, Zuid-Amerikaanse en Belgische Belgen. Humor is het wapen waarmee de Hakims het publiek een hele avond gijzelen én trakteren op een rondleiding in de wondere wereld van ‘de vreemdeling’: een Turk die liever Marokkaan wil worden? Verzen scanderen uit MoHamlet? Het zijn maar enkele hilarische situaties waarmee de Hakims elkaar te lijf gaan.

Onze uiteenlopende afkomst maakt het project uniek én zet meteen de toon van de show. De term ‘Hakim’ onlenen ze uit het Arabisch en die staat voor zowel ‘wijsgeer’ als ‘geneesheer’ en ‘rechter’. Rechter dan recht voor de raap becommentariëren deze comedians elkaars gewoontes en slaan ze elkaar om de oren met vooroordelen. Geef u over aan de Hakims